Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ luật sư Khánh Hòa

Thông báo lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021