Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo - thông tin

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ XNew

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ X (2023 – 2028).    

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)New

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028) Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ  làm Chủ nhiệm. Ngày 16-12-2023, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ X (2023-2028).Dự Đại hội  có Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung […]

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)New

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI  ĐOÀN  LUẬT  SƯ  NHIỆM  KỲ  X ( 2023- 2028)

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯNew

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đến tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028). Thời gian: […]

DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ (12-2023)New

DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ (12-2023) DANH SACH NGƯỜI TẬP SỰ.DOC (1)

HỘI THẢO VỀ HOÀN THIỆN LUẬT LUẬT SƯNew

Hội thảo“Đánh giá thực tiễn thực hiện Luật Luật sư và đề xuất hoàn  thiện pháp luật về Luật sư “. Chiều 5/12/2023,  tại TP Đà Lạt, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực tiễn  thực hiện Luật Luật sư  đề xuất  hoàn thiện pháp luật về […]

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ X ( 2023 -2028 )New

Quyết định số: 2916/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh Khánh  Hòa về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023–2028)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒANew

DANH SÁCH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH VPLS & CTY LUẬT.2023

DANH SÁCH LUẬT SƯ  ĐOÀN LUẬT SƯ  TỈNH KHÁNH HÒA (09-2023 )New

DANH SÁCH LUẬT SƯ  ĐOÀN LUẬT SƯ  TỈNH KHÁNH HÒA  (09-2023 ) DANH SACH LUẬT SƯ 2023  

HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)New

HƯỚNG DẪN SỐ 139/HD-ĐLS NGÀY 08/09/2023 CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA V/V GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ X (2023-2028)  

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tại Hội nghị chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”New

THÔNG BÁO  SỐ 17 -TB/BCĐ NGÀY 5/9/2023 Kết luận của  Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tại Hội nghị chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” Ngày 24/8/2023, tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và […]

Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ X

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ X (2023 – 2028).    

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028) Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ  làm Chủ nhiệm. Ngày 16-12-2023, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ X (2023-2028).Dự Đại hội  có Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung […]

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI  ĐOÀN  LUẬT  SƯ  NHIỆM  KỲ  X ( 2023- 2028)

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đến tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028). Thời gian: […]

HỘI THẢO VỀ HOÀN THIỆN LUẬT LUẬT SƯ

Hội thảo“Đánh giá thực tiễn thực hiện Luật Luật sư và đề xuất hoàn  thiện pháp luật về Luật sư “. Chiều 5/12/2023,  tại TP Đà Lạt, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực tiễn  thực hiện Luật Luật sư  đề xuất  hoàn thiện pháp luật về […]

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ X ( 2023 -2028 )

Quyết định số: 2916/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh Khánh  Hòa về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023–2028)

Tin hoạt động

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ XNew

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa Nhiệm kỳ X (2023 – 2028).    

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)New

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028) Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ  làm Chủ nhiệm. Ngày 16-12-2023, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ X (2023-2028).Dự Đại hội  có Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung […]

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)New

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI  ĐOÀN  LUẬT  SƯ  NHIỆM  KỲ  X ( 2023- 2028)

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯNew

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đến tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028). Thời gian: […]

HỘI THẢO VỀ HOÀN THIỆN LUẬT LUẬT SƯNew

Hội thảo“Đánh giá thực tiễn thực hiện Luật Luật sư và đề xuất hoàn  thiện pháp luật về Luật sư “. Chiều 5/12/2023,  tại TP Đà Lạt, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực tiễn  thực hiện Luật Luật sư  đề xuất  hoàn thiện pháp luật về […]

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ X ( 2023 -2028 )New

Quyết định số: 2916/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh Khánh  Hòa về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023–2028)

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tại Hội nghị chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”New

THÔNG BÁO  SỐ 17 -TB/BCĐ NGÀY 5/9/2023 Kết luận của  Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tại Hội nghị chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” Ngày 24/8/2023, tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và […]

Kiến nghị của Đoàn Luật sư  tại Hội nghị  chuyên đề  “Thực trạng và giải  pháp nâng  cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.New

Kiến nghị của Đoàn Luật sư tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải  pháp nâng  cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Thực hiện Kế hoạch số 14 -KH/BCĐ ngày 12/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh  Khánh Hòa  v/v phân công Đoàn […]

LỄ TRAO THẺ CHO 6 LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬPNew

LỄ TRAO THẺ  CHO  6 LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP . Sáng  ngày  18/8/2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư  tổ chức lễ  trao thẻ luật sư  do  Liên đoàn Luật sư Việt Nam  cấp cho 06  luật sư mới gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa (Theo Quyết định số 124/QĐ-BTV ngày 11/08/2023 […]

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TẠI BUỔI TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNHNew

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TẠI BUỔI TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÁNH HÒA.          Ngày 13/6/2023, tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH  tỉnh tổ chức tiếp công dân đối với  Ông Nguyễn Văn Lụm và Bà Lê Thị Thôi (địa chỉ: Thôn Xuân Lạc, […]