Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI  ĐOÀN  LUẬT 

SƯ  NHIỆM  KỲ  X ( 2023- 2028)