Đoàn luật sư Khánh Hòa
 • Facebook
 • Intagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Hotline

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA.

Cổng thông tin điện tử Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư  và các luật sư thành viên Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa trên mạng điện tử internet, đồng thời là kho thông tin điện tử của Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa .

Nhiệm vụ:

 • Thông tin kịp thời các tin tức sự kiện, về chính trị, xã hội, kinh tế, pháp luật, văn hóa thể thao, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
 • Thông báo các văn bản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Đoàn luật sư, các cơ quan tiến hành tố tụng đến các tổ chức hành nghề luật sư  và các luật sư , người tập sự  hành nghề luật sư trên mạng điện tử internet.
 • Phản ánh, đưa tin các hoạt động của Đoàn và các tổ chức hành nghề luật sư
 • Tiếp nhận các văn bản, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư
 • Phản ánh các ý kiến, quan điểm của luật sư về xây dựng và thưc thi pháp luật trên mục nghiên cứu trao đổi, bình luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động hành nghề luật sư.
 • Cập nhật các văn bản pháp luật
 • Lưu trữ các dữ liệu về luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư
 • Quản lý: Cổng thông tin điện tử Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa do Ban chủ nhiệm quản lý và Chủ nhiệm đoàn là người chịu trách nhiệm về nội dung.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA

 • 13 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại : 0258 3821052
 • Email: doanluatsukh@gmail.com
 • Chủ nhiệm: Luật sư  Nguyễn Đình Thơ 
 • DĐ: 0913460889
 • Website : doanluatsukhanhhoa.com.vn