Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Chủ  tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với Đoàn Luật sư  

Chủ  tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với Đoàn Luật sư  

Sáng ngày 9/5, Tiến sĩ  Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đến làm việc  với  Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa để nắm bắt tình hình hoạt động của đoàn và thăm 02 tổ chức hành nghề luật sư

Tại buổi làm việc, luật sư  Đặng Văn Pháo,Chủ nhiệm  Đoàn  báo cáo về công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn trong năm  2021. Chủ tịch Liên đoàn  Luật sư Việt Nam đánh giá cao hoạt động hành nghề luật sư  tại Khánh Hòa;công tác bồi dưỡng luật sư ; tư vấn pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vai trò tự quản của Đoàn Luật sư tỉnh  Khánh Hòa và sự phát triển về số lượng, chất lượng của đội ngũ luật sư .

 Chủ tịch Liên đoàn Luật sư  Việt Nam mong muốn  Đoàn Luật sư tỉnh  Khánh Hòa  tiếp tục  cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngày càng chất lượng; trợ giúp pháp lý cho người dân phối hợp tham gia các cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh để tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền và  lợi ích hợp pháp cho người yếu thế..

Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đến thăm  02 tổ chức hành nghề luật sư  tại tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam  thăm  Văn phòng Luật sư Lê Văn Tuấn  &  Cộng sự.