Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn Luật sư năm 2020

Sáng 23/01/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Luật sư  đã tổ chức Hội nghị tổng kết về tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa năm 2020, đề ra  phương  hướng hoạt động  năm 2021.

 * Một số hình ảnh về Hội nghị.
Luật  sư  Đặng Văn Pháo – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị.