Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ  làm Chủ nhiệm.

Ngày 16-12-2023, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ X (2023-2028).Dự Đại hội  có Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Đinh Văn  Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh và đại diện lãnh đạo  Ban Nội chính, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Khánh Hòa ..

( Ông Đinh Văn Thiệu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa )

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm(05 thành viên).Hội đồng khen thưởng kỷ luật (03 thành viên) nhiệm kỳ X (2023-2028 ). 

Kết quả Đại hội  đã  tín nhiệm bầu Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn  Đình Thơ làm  Chủ nhiệm; 02 Phó chủ nhiệm là luật sư Phan Bạch Mai, luật sư Lục Thị Thụy; 02 ủy viên là luật sư  Vũ Như Hảo và luật sư Lê Văn Tuấn.

Hội đồng khen thưởng kỷ luật gồm có (1) luật sư  Lê  Phương Toàn,(2)Luật sư Nguyễn Tường Linh (3) luật sư  Hồ Phú Hậu.

Đại  hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV  (gồm 02  đại biểu chính thức là luật sư Phan Bạch Mai, luật sư   Lục Thị Thụy; 02  đại biểu dự khuyết là Luật sư Vũ Như Hảo  và  Lê Văn Tuấn

Đại hội giao Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả Đại hội để UBND tỉnh xem xét phê chuẩn kết quả Đại hội theo quy định pháp luật.

Tiến sĩ -Luật sư Phan Trung Hoài đại diện lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam  trao tặng bằng khen cho Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa  và  02 Tổ  chức hành nghề luật sư ;6 luật  sư có thành  tích  trong Nhiệm kỳ; tặng bằng khen cho 02 tổ chức hành nghề luật sư; 2 luật sư  có thành tích  năm 2023.Một số hình ảnh về Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)