Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ NĂM 2023

Công văn số 96/CV/ ĐLS ngày 27/6/2023 của  Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa v/v  Tổ chức  bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2023

          Chuyên đề bồi dưỡng 

        Chuyên đề 1:  Những tồn tại vướng mắc trong tố tụng hình sự đối với các vụ án kinh tế – tham nhũng – chức vụ (buổi sáng).

         Chuyên đề 2: Quy tắc Đạo đức, ứng xử của Luật sư trong quan hệ với khách hàng (buổi chiều).

         Người trình bày chuyên đề: Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài; Thạc sĩ, Luật sư  Nguyễn Minh Tâm.

          Thời gian, địa điểm tổ chức:

       Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư sẽ  diễn  ra trong 01 ngày 09/7/2023 (Chủ nhật) tại  Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ : Số 4 Trần Quang Diệu, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).