Đoàn luật sư Khánh Hòa
 • Facebook
 • Intagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Hotline

LỄ TRAO THẺ CHO 6 LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP

LỄ TRAO THẺ  CHO  6 LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP .

Sáng  ngày  18/8/2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư  tổ chức lễ  trao thẻ luật sư  do  Liên đoàn Luật sư Việt Nam  cấp cho 06  luật sư mới gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa (Theo Quyết định số 124/QĐ-BTV ngày 11/08/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư  Việt Nam về việc cấp Thẻ luật sư ), gồm có :

 • Luật sư  Nguyễn Nhật Minh  Ý ( SN 1996 )
 • Luật sư  Nguyễn  Hoàng Hưng  (SN 1997)
 • Luật sư  Trần Huy Hoàng (SN 1988 )
 • Luật sư  Đinh Thu Vân (SN 1996)
 • Luật sư  Đào Vũ Long (SN 1988 )
 • Luật sư  Trần Thiện Tâm ( SN 1976 )