Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN LUÂT SƯ KHÁNH HÒA

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
ĐOÀN LUÂT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA (1990 –  2024)

Ngày 18 tháng 12 năm 1987, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp lệnh Tổ chức Luật sư. Ngày 05 tháng 3 năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 214 v/v thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, với  08  thành viên ( 07 Luật sư chính thức và 01 Luật sư tập sư) gồm có:Luật sư Huỳnh Hợi,Luật sư Nguyễn Ngọc Khảm, Luật sư Mai Lô ,Luật sư Nguyễn Nổi, Luật sư  Trần Tiến Lựu,  Luật sư  Lê Tấn, Luật sư Phan Tùng và  Luật sư tập sự Nguyễn Trung Thủy .

Luật sư Phan Tùng

Ban Chủ nhiệm lâm thời của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có 03 thành viên, gồm có: Chủ nhiệm: Luật sư Mai Lô;  02 Phó Chủ nhiệm là  Luật sư  Phan Tùng  và  Luật sư Trần Tiến Lựu.

Ngày 16 tháng 3 năm 1990, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa làm lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm lâm thời theo quyết định thành lập của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội toàn thể Luật sư lần thứ nhất của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa được tiến hành vào ngày 10 tháng 11 năm 1990, đã bầu ra Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên, gồm 02 thành viên: Chủ nhiệm: Luật sư  Mai Lô; Phó Chủ nhiệm: Luật sư  Phan Tùng.

Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa đã trải qua 33  năm thành lập và phát triển, với 09 nhiệm kỳ Ban Chủ nhiệm theo Pháp lệnh Tổ chức Luật sư năm 1987, Pháp lệnh Luật sư năm 2001, Luật Luật sư năm 2006  và  Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012.

 

Ngày 15  tháng 12 năm 2023, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ  IX (2018 – 2023). Kết quả bầu cử Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư nhiệm kỳ X (2023 – 2028).

          * Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, gồm:

          + Luật sư  Nguyễn Đình Thơ – Chủ nhiệm;

          + Luật sư  Phan Bạch Mai – Phó Chủ nhiệm;

          + Luật sư Lục Thị Thụy – Phó Chủ nhiệm;

          + Luật sư Vũ Như Hảo – Ủy viên Ban Chủ nhiệm;

          + Luật sư Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban Chủ nhiệm.

          * Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư, gồm:

          + Luật sư Lê Phương Toàn – Chủ tịch Hội đồng;

          + Luật sư  Nguyễn Tường Linh – Ủy viên Hội đồng;

          + Luật sư  Hồ Phú Hậu – Ủy viên Hội đồng.

33 năm qua,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đặt  trụ sở  tại 13 đường Hoàng HoaThám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ( Hiện nay  Văn phòng  Đoàn  đặt  tại  tầng 3   Số 13  Hoàng Hoa Thám – Nha Trang  – Khánh Hòa )

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có 01 Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.Các đảng viên khác sinh hoạt tại địa phương nơi cư trú hoặc thành lập chi bộ sinh hoạt ghép với các đảng viên ở đơn vị khác. Ngoài ra,Đoàn Luật sư có 01 Chi hội phụ nữ thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay (tháng 1/2024), Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa có  131  luật sư  thành viên ( 80  Ls Nam  và  51 Ls Nữ ); có 48  tổ chức hành nghề luật sư ,trong đó có 36 Văn phòng luật sư và 12 Công ty luật hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Một số hình ảnh Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa: