Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

TƯ LIỆU ẢNH

Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý và hành nghề luât sư năm 2015.

Hội nghị tổng kết năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa ngày 11/01/2020