Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Hình ảnh Đại hội đoàn luật sư Khánh Hòa

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2018, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự đại hội có ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa;  Tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan Đảng, Công đoàn, Mặt trận tổ quốc Việt tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang.