Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Trao thẻ cho 7 luật sư mới gia nhập

ĐLSKH – 7 thành viên mới gia nhập Đoàn có 3 người nguyên là Thẩm phán TAND cấp huyện và 4 thành viên đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư.

Sáng 17/3/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp cho 7 luật sư mới gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.