Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Ban chủ nhiệm v/v phân công bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng, nhìn chung các Văn phòng luật sư, Công ty luật trong Đoàn luật sư Khánh Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Hiện tượng luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng chưa thật sự mẫn cán, thiếu nhiệt tình hoặc hay hoãn phiên tòa đã khắc phục cơ bản qua đó tạo được ấn tượng tốt về hình ảnh của người luật sư.

phan-cong

TẢI VỀ