Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

BÁO CÁO SỐ 06/CV NGÀY 09/7/2020 CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH HÒA

Ngày 8/7/2020, Công ty Luật TNHH Khánh Hòa có nhận được Thông báo số 144/LSKH của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa yêu cầu  Giám đốc Công ty Luật TNHH Khánh Hòa có trách nhiệm giải quyết, xử lý không để xảy ra trường hợp 02 luật sư trong cùng một  tổ chức hành nghề luật sư bảo vệ cho hai bên có quyền  và lợi ích đối lập nhau trong cùng một vụ  án…