Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN  SỐ  328/STP-TTr-BTP CỦA SỞ TƯ PHÁP V/V ĐỀ NGHỊ XEM XÉT VIỆC TREO BIỂN HIỆU “VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ACC”

CÔNG VĂN SỐ  328/STP-TTr-BTP CỦA SỞ TƯ PHÁP V/V ĐỀ NGHỊ XEM XÉT VIỆC TREO BIỂN HIỆU “VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ACC”

         Ngay sau khi nhận được Công văn số 20/ĐLSKH ngày 27/02/2023 của Đoàn Luật sư ( về việc“ xử lý việc treo biển hiệu” Văn phòng Luật sư ACC” mà không phải là tổ chức hành nghề luật sư tại 138 Thống Nhất,Nha Trang   Khánh Hòa”. Theo đó, Đoàn Luật sư đề nghị“có hình thức xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo gỡ biển hiệu “Văn phòng Luật sư ACC “và thu giữ bảng quảng cáo trái pháp luật”), ngày 28/2/2023,Sở Tư pháp đã có công văn “Khẩn” số Công văn Số  328 STP-TTr- BTTP ngày 28 tháng 02 năm 2023  gửi  Sở Văn Hóa và Thể thao “V/v  Đề nghị xem xét việc treo biển quảng cáo“ Văn phòng Luật sư ACC- tại địa chỉ 138  Thống Nhất, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.”

       Tuy chưa có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, nhưng sáng ngày 1/3/2023 biển  hiệu” Văn phòng Luật sư ACC “ đã  được tháo dỡ  .

  • Tại buổi làm việc với  Sở Tư pháp vào chiều ngày 1/03/2023, Sở Tư pháp  đã ghi nhận, cám ơn  Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 20/ĐLSKH ngày 27/02/2023 về việc“ xử lý việc treo biển hiệu” Văn phòng Luật sư ACC” mà không phải là tổ chức hành nghề luật sư tại 138 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa  và  trao đổi một số thông tin để làm rõ vụ việc.  Theo đó, Sở Tư pháp sẽ kiểm tra, xác minh thêm một số nội dung có liên quan và sẽ xử lý vi phạm (nếu có ) theo quy định.