Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 45/ĐLSKH KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH VỀ THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

CÔNG VĂN SỐ 45/ĐLSKH   NGÀY  04/4/2023  V/v“ Về thực trạng  vi phạm pháp luật tố tụng hành chính kéo dài “