Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 99/ ĐLSKH CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ KHÁNH HÒA PHẢN HỒI CV SỐ 39/ĐLS CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày 04/05/2020,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn  số 39/ĐLS của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh về nội dung liên quan đến việc Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh xóa tên Luật sư Ngô Minh Thành (là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa ).Ngày 6/5/2020, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có  CV số 99/ĐLSKH v/v phản hồi  công văn của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh  như sau: