Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa hướng ứng lời kêu gọi đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 28/03/2020, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận được Thông báo số 29/LĐLS của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc hưởng ứng “Lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v/v đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.”