Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Tư pháp thu hồi quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận thấy Luật sư Ngô Minh Thành là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa không vi phạm điểm c khoản 3 và Khoản 5 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Ngô Minh Thành không phải là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh. Do đó, quyết định số 10/QĐKL-ĐLS ngày 10/6/2016 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với Luật sư Ngô Minh Thành, với lý do không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm là không đúng thẩm quyền và không có căn cứ về nội dung vi phạm.

Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư thành viên, ngày 17 tháng 4 năm 2020, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, hủy bỏ nội dung quyết định xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư  đối với Luật sư Ngô Minh Thành.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có  công văn đề nghị Bộ Tư pháp xem xét lại  và  sớm thu hồi, hủy bỏ phần nội dung Quyết định số: 705/QĐ-BTP v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với Luật sư Ngô Minh Thành.

ĐOÀN LSKH - gửi Bộ tư pháp - 17.4.2020

Tải về