Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Công văn số  5001/VKSTC-V12 Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày 27 tháng 12 năm  2022 ,VKSND tối cao (Vụ 12) ban hành công văn số 5001/VKSTC-V12 gửi Viện kiểm sát quân sự Trung ương; các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKND cấp cao 1, 2, 3; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, thuộc trách nhiệm của ngành KSND.

 

        Giai dap kho khan trong cong tac tiep cd, gq KNTC

Tải về