Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ- HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020.

nq01-tandtc ve tranh chap ts chung dong ho

TẢI VỀ