Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 26-8,Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có Công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sau đó Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại mục 2 Công văn có nêu:“các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm..)được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch”. Tại Công văn số:1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 của Bộ Tư pháp có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư được tiếp tục hoạt động.

Từ khi dịch Covid 19 phát sinh, đặc biệt là từ đợt dịch thứ tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các luật sư Đoàn Luật sư Khánh Hòa đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg và hướng dẫn tại Văn bản số 2601/VPC nói trên. Theo đó, Luật sư thuộc đối tượng được đi làm việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các luật sư đã thực hiện đúng yêu cầu 5K cũng như các quy định khác khi đi làm việc và đều hoàn thành trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đặc biệt là nghĩa vụ tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án các cấp.

Ngày 24/7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công điện số 05/CĐ-UBND, trong đó có nội dung:“ Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; ngân hàng, chứng khoán, kho bạc nhà nước, tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác…được hoạt động…”.Theo đó, trong thời gian giãn cách, các tổ chức hành nghề luật sư không thuộc đối tượng UBND tỉnh cho phép được hoạt động, nên tất cả các luật sư đều phải ở nhà, dẫn đến việc các luật sư không thực hiện được trách nhiệm tham gia tố tụng các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là yêu cầu của Cơ quan điều tra về việc tham gia hỏi cung bị can. 

Tại Công văn số 420/CV-TTG ngày 18/7/2021 của Trại Tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa “v/v phối hợp thực hiện yêu cầu  phòng,chống dịch Covid- 19”, Ban Giám thị Trại tạm giam yêu cầu khi tham dự hoạt động dự cung, luật sư phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid -19 (trong 72 giờ). Bên cạnh đó, trong tháng 7 và đầu tháng 8/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã gửi danh sách đăng ký tiêm vắc xin thuộc đối tượng ưu tiên 8.8, nhưng đến nay vẫn chưa được tiêm vắc xin.

Ngày 24/8/2021,UBND tỉnh Khánh Hòa có Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, theo đó,thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (14 ngày tiếp theo kể từ ngày 25/8/2021). Theo tinh thần Công điện, các luật sư ở những vùng xanh (vùng mức bình thường mới) được đi làm, nhưng theo Công văn số 5547/UBND- VP ngày 25/8/2021 của UBND thành phố Nha Trang thì các Tổ chức hành nghề luật sư không thuộc đối tượng được hoạt động.

Cũng trong ngày 25/8/2021, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về việc cử luật sư bào chữa theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Thế nhưng, theo quy định của UBND thành phố Nha Trang tại Công văn số 5547/UBND- VP nêu trên thì các luật sư không được đi làm việc, nên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư không thể phân công luật sư bào chữa theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Để thực hiện tốt các dịch vụ pháp lý nói chung và trách nhiệm tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng, đồng thời thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid 19, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị:

 1) Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và UBND thành phố Nha Trang có chỉ đạo, điều chỉnh bổ sung đối tượng được hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội là Đoàn Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên theo đúng theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa, để các luật sư thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án mà Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Luật sư đã quy định.

2) Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà có chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa quan tâm giải quyết cho các luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa sớm được tiêm ngừa dịch Covid 19 để các luật sư được yên tâm khi thực hiện nhiệm vụ

3) Đề nghị Công an tỉnh Khánh Hoà hỗ trợ các luật sư trong việc thực hiện yêu cầu xét nghiệm PCR khi luật sư vào Trại tạm giam tham gia hỏi cung bị can cùng Điều tra viên, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh khi tham gia hoạt động dự cung.

Trên đây là kiến nghị của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa liên quan đến khó khăn, vướng mắc hoạt động hành nghề luật sư trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, rất mong UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa quan tâm xem xét giải quyết kịp thời.