Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Liên đoàn luật sư Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN về việc đóng góp ủng hộ chống dịch covid 19

Ngày 19/3/2020, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tùy theo khả năng của mình đóng góp ủng hộ nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

ldlsvn-dong-gop-dich-covid-13

TẢI VỀ