Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY LUẬT

Thông báo số: 39/TB- STP ngày 14/8/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa  v/v đăng ký hoạt động Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên HDDR.