Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa nhận được hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư Nguyễn Thị Hoa. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư: Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 25/07/1960; Thẻ luật số: 10876/LS cấp ngày 30/06/2016 là thành viên Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.