Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với luật sư thành viên

Ngày 24/01/2022, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐLS về việc xử lý kỷ luật luật sư thành viên, do đã có hành vi vi phạm Luật Luật sư, vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề luật sư.

Căn cứ khoản 3 Điều  38 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019 của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa thông báo nội dung trên để các Cơ quan  tố tụng được biết.