Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Triển khai hoạt động hướng tới Kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam

Triển khai hoạt động hướng tới  Kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945- 10/10/2022) và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2022).

Ngày 7/9/2022, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Văn bản số: 254/LĐLSVN đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các hoạt động nêu trên có hiệu quả và thiết thực để chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945- 10/10/2022) và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2022).