Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

VỀ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

VỀ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA  ĐOÀN LUẬT SƯ  

Ngày 28/7/2022, BCN Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có  văn  bản  số 116/ĐLSKH  v/v phản ánh thực trạng vi phạm pháp luật tố tụng hành chính, kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính, tư pháp, tăng cường sự giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND, để từ đó có các giải pháp hữu hiệu khắc phục vi phạm pháp luật tố tụng, tạo điều kiện cho người khởi kiện được đối thoại trực tiếp các yêu cầu nguyện vọng chính đáng của mình đối với cơ quan Nhà nước góp phần cho Tòa án giải quyết vụ án hành chính có chất lượng, bảo đảm thời gian luật định. Nội dung văn bản phản ánh kiến nghị của Đoàn luật sư  là những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành Luật tố tụng hành chính mà các luật sư thành viên quan tâm trong quá trình tham gia tố tụng hành chính.

Trong tháng 9/2022, Đoàn Luật sư Khánh Hòa  đã nhận được Công văn của Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa v/v phúc đáp phản ánh, kiến nghị của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa như đã nêu trên. Tuy nhiên, công văn của  Ban Nội chính trả lời phản ánh kiến của nghị của Đoàn luật sư có đóng dấu “ Mật”?  Do đó, trước khi thông tin đến luật sư thành viên  và  các Tổ chức hành nghề luật sư về kết quả phản ánh kiến nghị, ngày 26/9/2022, BCN Đoàn luật sư Khánh Hòa đã có văn bản gửi Ban Nội chính để được giải thích và hướng dẫn.Sau khi nhận được văn bản của Ban Nội chính về vấn đề này, Ban chủ nhiệm  Đoàn sẽ  thông tin đến các luật sư thành viên và các tổ chức hành nghề luật sư.