Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ Luật sư trực tuyến

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư trực tuyến

          Căn cứ chủ trương của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư với hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meetings;

          Căn cứ Thông tư số: 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư;

          Qua trao đổi thống nhất giữa Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi Thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam xin đăng cai tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư các tỉnh Khánh Hòa ,Phú Yên, Bình Định như sau:

  • Đối tượng và số lượng: Các luật sư thuộc Đoàn luật sư các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, khoảng gần 200 người.

          Chuyên đề :

  • “Kỹ năng bào chữa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” do Ths. Luật sư Phạm Thanh Bình,Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trình bày (buổi sáng);
  • ” Bộ Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam- nội dung cơ bản và những vấn đề thực tiễn luật sư cần lưu ý” do Ths.Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng và Kỷ luật Liên đoàn luật sư Việt Nam trình bày (buổi chiều).

* Thời gian: Từ 8h00 -12h00 và 13h30 – 17h30 ngày 07/8/2021 (Thứ bảy).

*  Hình thức học :Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings.

*   Đơn vị cấp Giấy chứng nhận : Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

  • ( Luật sư Nguyễn Đình Thơ đã  gửi  vào email  file “Hướng dẫn cuộc họp zoom” để  các luật sư cài  đặt sử dụng, bảo đảm khi tham gia lớp bồi dưỡng, chat, phát biểu thảo luận..Trường hợp cần hướng dẫn có thể liên hệ  với  anh Nguyễn Đình Minh ( VPLS Nguyễn Đình Thơ) số  ĐT:  0395175978 để được giúp đỡ. Giữa tuần sau BTC sẽ gửi đường link tham gia lớp cho các luật sư qua địa chỉ email. )