Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam hủy kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư

Căn cứ Đơn xin trả lại Chứng chỉ hành nghề luật sư số 16296/TP/LS-CCHN ngày 07 tháng 5 năm 2019 của ông Lê Duy Bảy về việc ông Lê Duy Bảy vi phạm quy định về đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP; Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi quyết định đăng ký tập sự hành nghề luật sư, đồng thời đã có văn bản số 83/CV-ĐLS kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi kết quả kiểm tra tập sự  hành nghề luật sư của ông Lê Duy Bảy .