Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa: Trao thẻ cho 7 luật sư mới gia nhập

Sáng 17/3/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp cho 7 luật sư mới gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa cùng các luật sư  mới gia nhập tại lễ trao Thẻ luật sư.

Trong đó, có 3 thành viên nguyên là Thẩm phán TAND cấp huyện được miễn đào tạo nghề luật sư; 4 thành viên đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, đã trải qua thời gian tập sự và đạt kết quả sát hạch do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có 86 luật sư thành viên,  31 Người đăng ký tập sự hành nghề luật sư, 33 tổ chức hành nghề luật sư (6 công ty luật, 27 văn phòng luật sư) hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.