Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người có công với cách mạng trong vụ án hành chính.

Ngày 8/6/2020, TAND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo thụ lý vụ án hành chính số 22/2020/TLST- HC về việc:”Khiếu kiện hành vi hành chính về việc giải quyết khiếu nại ”- Người khởi kiện:  ông Phạm Văn Khoát, sinh năm 1947. Địa chỉ: 401/11/12,đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, tp. Nha Trang. Người bị kiện là Chủ tịch UBND  tỉnh Khánh Hòa.

Những vấn đề người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm: Khiếu kiện hành vi hành chính của Chủ  tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc không giải quyết khiếu nại đối với quyếtđịnh số 315/QĐ- VPHC ngày 10/02/2020  của  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành  ( v/v xử  phạt ông Phạm Văn Khoát  55  triệu đồng về hành vi vi phạm“  xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng”)

Ông Phạm Văn Khoát  là  Người cao tuổi, là Người có  công với cách mạng (Vợ chồng ông đều là Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ,là thương binh). Do vậy ,TAND tỉnh Khánh Hòa giải quyết miễn nộp tiền tạm ứng án phí.. Theo yêu cầu của ông Khoát Văn phòng luật sư  Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh  Hòa) đã nhận trợ giúp pháp lý miễn phí cho  ông  Khoát trong  quá trình tranh tụng vụ kiện hành vi hành chính này.