Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Chuẩn bị báo cáo tham luận về “Khó khăn, vướng mắc của Luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trong vụ án hành chính”

Công  văn  109/ LSKH  V/v  “báo cáo  về những khó khăn, vướng mắc của Luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trong vụ án hành chính “

Theo Kế hoạch số 14 -KH/BCĐ ngày 12/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa, có nội dung phân công Đoàn Luật sư tỉnh chuẩn bị báo cáo tham luận về “Khó khăn, vướng mắc của Luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trong vụ án hành chính” để Ban Nội chính chuẩn bị Hội nghị chuyên đề về “Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” dự kiến  hội nghị  được tổ chức trong tháng 8/2023 tại Tỉnh ủy.

Hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong việc chấp hành Luật Tố tụng Hành chính và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị các Tổ chức hành nghề  luật sư và  luật sư  thành viên có các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc của Luật sư  trong thực tiễn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trong vụ án hành chính. Mọi ý kiến gửi về địa chỉ Email  doanluatsukh@gmail.com trước ngày 24/7/2023 để Ban Chủ nhiệm chuẩn bị báo cáo tham luận gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy đúng thời hạn.