Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN 127/TANDTC-VP CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19

Để thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp ngày 15/4/2020 sơ kết thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tích cực vào việc phòng, chống dịch ; đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của Tòa án các cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

CV TANDTC 16-4

tải về