Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 02/TANDTC-PC V/v giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

Công văn Số: 02/TANDTC-PC  V/v giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

Qua công tác tổng kết thực tiễn xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc khi giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, ngày 2-8-2021, Tòa án nhân dân tối cao có CV số 02/TANDTC  v/v giải đáp một số vướng mắc trong xét xử như sau:

CV_02_TANDTC_PC_1628646177379

TẢI VỀ