Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 141A/TANDTC-VP ngày 23/4/2020 của TAND tối cao về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Thông báo kết luận số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; đồng thời để duy trì các hoạt động bình thường của Tòa án các cấp, Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án các Tòa án, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung. Cụ thể, kể từ ngày 23/04/2020 các Tòa án, các đơn vị thuộc TANDTC thực hiện nghiêm các nội dung:

– Yêu cầu công chức, người lao động đến làm việc tại trụ sở cơ quan.

– Đưa các vụ việc đã bị tạm dừng ra xét xử, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

– Tập trung lên lịch xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc kể cả vào ngày thứ bảy, chủ nhật để bảo đảm tiến độ, thời hạn giải quyết. Trường hợp không có đủ phòng họp, phòng xét xử thì tổ chức thuê phòng họp, bố trí phòng xét xử đáp ứng đủ điều kiện.

– Ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc chuẩn bị hết thời hạn; xét xử giải quyết các vụ án liên quan đến phòng chống dịch Covid-19; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm…

– Từ nay đến hết ngày 31/5/2020, khi tổ chức việc xét xử, giải quyết các vụ án vụ việc cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: Chỉ những người tiến hành tố tụng được thông báo và người tham gia tố tụng được triệu tập mới được tham dự phiên tòa, phiên họp; Hạn chế việc tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; Yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2 mét giữa người với người trong phòng xét xử, nơi làm việc; Bố trí phòng xét xử trực tuyến để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa người với người; Yêu cầu công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khi đến Tòa án phải thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong thời gian làm việc tại Tòa án.

CV_141A_TANDTC_VP_1587790536342

Tải về