Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 617 của Sở Tư pháp đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý

Công văn số 617/STP-BTTP của Sở Tư pháp đề nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý .

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 62/ĐLSKH ngày 10/5/2021 của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa” v/v đề nghị  xử lý theo thẩm quyền đối  với  Cty TNHH Dịch vụ pháp  lý  SAPHIRA NHA TRANG  không phải  tổ chức hành nghề luật sư”

Để có căn cứ xem xét kiến nghị của Đoàn Luật sư, đồng thời nhằm giúp Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư, ngày 18/5/2021, Sở Tư pháp  có Công văn số 617/ STP-BTTP V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc  với việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý …

CV SỐ 617 CỦA SỞ TƯ PHÁP.DOC

Tải về