Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 62/ĐLSKH đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với Cty TNHH Dịch vụ pháp lý SAPHIRA NHA TRANG không phải tổ chức hành nghề luật sư

Công văn số 62/ĐLSKH  ngày 10/5/2021 của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa v/v  đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với Cty TNHH Dịch vụ pháp lý SAPHIRA NHA TRANG không phải tổ chức hành nghề luật sư

* Tại  mục 3 Công văn số 4750/BKHT- ĐKKD ngày 23/7/2020 v/v Đăng ký kinh doanh nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý , Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn: “ Đối với các doanh nghiệp đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”,“dịch vụ pháp lý”,“tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký lại tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11.”

*Tuy nhiên hơn một năm nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang vẫn tồn tạị Công ty TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ SAPHIRA NHA TRANG (Người đại diện theo pháp luật là  ông Nguyễn Tấn Thái. Hoạt động kinh doanh dịch vụ pháp lý, trụ sở : 35A Mạc Đĩnh Chi, Phường PhướcTiến, thành phố Nha Trang. Công ty này không phải là tổ chức hành nghề Luật sư ).

Cho đến thời điểm này,Công ty TNHH DỊCH VỤ PHÁP LÝ SAPHIRA NHA TRANG chưa được đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh theo quy định của Luật Luật sư. Thế nhưng, công ty này vẫn treo biển hiệu “ Dịch vụ pháp lý”… là vi phạm đã rõ ràng, cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

CV SỐ 62 VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ CTY LUẬT SAPHIRA NHA TRANG.DOC

TẢI VỀ