Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ III,NHIỆM KỲ 2020 -2025

Sáng ngày 30/5/2020, Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã  nỗ lực phấn đấu và không ngừng hoàn thiện, lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần  vào cải cách tư pháp, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chi bộ cơ sở Đoàn luật sư là tổ chức lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa trong quá trình tổ chức và hoạt động; ngoài những đặc điểm chung của các chi bộ khác, Chi bộ Đoàn Luật sư có đặc thù riêng vì Đoàn luật sư là tổ chức xã hội, nghề nghiệp đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý. Đoàn luật sư có nhiều tổ chức hành nghề hành nghề như các Công ty luật, Văn phòng luật sư (hoạt động độc lập như  một  Doanh nghiệp ), có Văn  phòng  luật sư  thành lập Chi bộ  riêng. Vì vậy, trong việc chỉ đạo lãnh đạo trong nhiệm kỳ của gặp một số khó khăn nhất định như triển khai công tác Đảng, phát triển Đảng viên mới. Từ số lượng Đảng viên của chi bộ từ  7 đồng chí, đến nay có 14 đồng chí. Các đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm chức trách của mình. 100% đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; 100%  đảng viên  đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ 2013 -2018, tập thể Đoàn Luật sư Khánh Hòa đã được Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng bằng khen về thành tích công tác, đồng chí Bí thư Chi bộ là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ này cũng được Liên đoàn tặng Bằng khen. Chi bộ luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt giữa đảng viên với nhau,với các thành viên quần chúng của Đoàn luật sư, đảm bảo phối hợp trong việc thực hiện  Điều lệ, nội quy và các quy định hiện hành.

Chi bộ Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ được thực hiện đúng qui định, mang lại hiệu quả thiết thực.

Về công tác xây dựng Đảng theo  Nghị quyết trung ương 04/NQ TW  khóa XII của BCH TW Đảng tiếp tục được triển khai ; công tác cán bộ: Bí thư , phó bí thư đã phổ biến, quán triệt các chỉ thị , Nghị quyết của BCH TW  của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Đảng ủy khối về công tác xây dựng đảng. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Chi bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ Đảng viên chuyên nghiệp trong công tác chuyên môn, có bản lĩnh chính trị ,có đạo đức nghề nghiệp, có văn hóa giao tiếp.

Về  công tác lãnh đạo đoàn thể:  Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ  vừa qua có tổ chức Hội Phụ nữ và tổ chức công đoàn. Hội phụ nữ Luật sư  ngoài hoạt động chuyên môn tốt, còn tham gia tư vấn pháp luật cho các thành viên là cán bộ phụ nữ các cấp trong tỉnh , tư vấn pháp luật cho các đồng bào dân tộc vùng núi, vùng nông thôn trong tỉnh. Trực tiếp cùng tham trợ giúp miễn phí cho cá nhân có hoàn cảnh yếu thế . Tổ chức  Hội phụ nữ và hội viên đã  được Hội phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tặng nhiều bằng khen.  

          Hiện nay, tổng số đảng viên của Chi bộ Đoàn luật sư là 14 đồng chí trên tổng số 83 luật sư thành viên Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, trong đoàn còn có một số đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ đảng ở địa phương nơi cư trú  và Chi bộ Văn phòng luật sư.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua báo cáo chính trị,  phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả bầu Chi ủy gồm 3 đồng chí:Đồng chí Nguyễn Đình Thơ – Phó Chủ nhiệm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ  Bí thư chi bộ; đồng chí  Đặng Văn Pháo – Chủ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Chi  bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh làm ủy viên. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Đình Thơ là đại biểu chính thức dự Đại hội  Đảng bộ  Khối nhiệm kỳ 2020-2025.