Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Đoàn Luật sư đề nghị TAND cấp cao Đà Nẵng tạm dừng xét xử trong thời gian thực hiện việc giãn cách.

Công văn số 112/CV-ĐLS ngày 12-7- 2021 của Đoàn Luật sư Khánh Hòa đề nghị TAND cấp cao Đà Nẵng tạm dừng xét xử các vụ án trong thời gian thực hiện  giãn cách xã hội.

Thực hiện Công điện số 03 ngày 08 –7- 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện giãn cách xã hội tại  thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và  huyện Vạn Ninh (thời gian giãn cách 14 ngày  từ 0 giờ ngày 9-7 ), Đoàn Luật sư Khánh Hòa đề nghị TAND cấp cao Đà Nẵng có thông báo tạm dừng xét xử các vụ án trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội.