Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Đoàn Luật sư Khánh Hòa tiếp tục đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng không xét xử trong thời gian thực giãn cách

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đề nghị Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo không xét xử các vụ án có luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà tham gia tố tụng trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

         Ngày 12/7/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã công văn số 112/CV-ĐLS, đề nghị Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng quan tâm và chỉ đạo cho tạm hoãn các phiên tòa dân sự phúc thẩm mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử và đã gửi giấy triệu tập đương sự để xét xử trong thời gian đang bị giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg (Thời gian tạm hoãn từ ngày 09/07/2021 cho đến khi UBND tỉnh Khánh Hòa dỡ bỏ lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại địa phương Khánh Hòa; Đối với những vụ án mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng chưa gửi giấy triệu tập đương sự để xét xử thì tạm thời Tòa án không gửi giấy triệu tập nữa mà chờ cho đến khi các địa phương nói trên được dỡ bỏ giãn cách )

          Ngày 05/08/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 06/8/2021.  Tại mục 2 Công điện này  yêu cầu:“…các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học cà các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021…”.

        Theo đó, tại điểm a khoản 2 Mục I Công điện 05/CĐ-UBND có nội dung: “Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly,khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; ngân hàng, chứng khoán, kho bạc nhà nước, tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác…được hoạt động…”.

          Như vậy, các tổ chức tổ chức hành nghề luật sư (là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bổ trợ doanh nghiệp) không được liệt kê trong các trường hợp được hoạt động theo Công điện 05/CĐ -UBND.

        Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công điện số 05/CĐ-UBND, 06/CĐ-UBND; và các văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở)  quy định về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Với lý do nêu trên, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đề nghị Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo, không xét xử các vụ án có luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà tham gia tố tụng trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.