Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA KIẾN NGHỊ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI THẺ LUẬT SƯ

       Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có biện pháp bảo vệ luật sư thành viên, có ý kiến chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xem xét và quyết định thu hồi, hủy bỏ phần nội dung liên quan đến Luật sư Ngô Minh Thành trong quyết định xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư;  kiến nghị Bộ Tư pháp thu hồi, hủy bỏ phần nội dung Quyết định số 705/QĐ-BTP ngày 29/3/2019, để Liên đoàn Luật sư Việt Nam có căn cứ thu hồi Quyết định số 53/QĐ-BTV ngày 08/4/2019 v/v thu hồi Thẻ Luật sư, bảo đảm quyền hành nghề và quyền lợi hợp pháp của Luật sư Ngô Minh Thành, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

ĐOÀN LSKH - gửi Liên đoàn LSVN-ngày 17.4.2020

Tải về