Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa kiến nghị thu hồi quyết định xóa tên luật sư

        Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư thành viên, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 86/ĐLSKH, đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, hủy bỏ  quyết định  xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư  tp. Hồ Chí Minh đối với Luật sư Ngô Minh Thành, đồng thời có văn bản kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị thu hồi, hủy bỏ phần nội dung Quyết định số: 705/QĐ-BTP v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư và Quyết định số:53/QĐ-BTV v/v thu hồi Thẻ Luật sư đối với Luật sư  Ngô Minh Thành, bảo đảm quyền hành nghề và quyền lợi hợp pháp của Luật sư Ngô Minh Thành, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.

ĐOÀN LSKH - gửi Đoàn LS TPHCM - 17.4.2020

Tải về