Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

ĐƠN KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,BẢO VỆ QUYỀN HÀNH NGHỀ HỢP PHÁP CỦA LUẬT SƯ

Trước đây, Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã căn cứ quyết định số 10/QĐKL-ĐLS ngày 16/6/2016 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư  TP.HCM để ban hành các quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề  và thu hồi thẻ hành nghề của tôi (Luật sư Ngô Minh  Thành ).Quyết định số 10/QĐKL của  BCN Đoàn luật sư tp HCM  rõ ràng vi phạm Luật Luật sư, đã được BNC Đoàn luật sư tp HCM thu hồi.  Để chấm dứt việc khiếu nại,đảm bảo quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, rất mong Bộ trưởng Bộ Tư pháp và  Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhanh chóng ban hành các quyết định thu hồi các quyết định số 705/QĐ -BTP và quyết định số 53/QĐ-BTV….

Đơn kiến nghị - BTP và Liên đoàn 30.5

Tải về