Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ NĂM 2020

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời các Luật  sư và người tập sự hành nghề luật sư đến dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020, để ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian:       Bắt đầu 8h00, ngày 23/01/2021 ( Sáng Thứ bảy ).

Địa điểm:        Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa .

                         Số 1 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa .

GIẤY MỜI DỰ HỘI NGHỊ.DOC

TẢI VỀ