Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Hội nghị bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Ngày 27/6, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Đoàn Luật sư tổ chức thành công Hội nghị tập huấn chuyên sâu về  kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại  và Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 100 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, ĐăkLăk, tp Hà Nội  và  những người tập sự hành nghề luật sư  tham dự.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nghiêm túc trong 1 ngày. Buổi sáng các luật sư được truyền đạt nhiều kỹ năng, kiến thức về giải quyết tranh chấp thương mại như: thủ tục tố tụng tại toà và tại trọng tài; các bước tố tụng cơ bản tại trọng tài quy chế trọng tài vụ việc; thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bởi hội đồng trọng tài; những lưu ý khi chọn trọng tài giải quyết tranh chấp; hoà giải để giải quyết tranh chấp ở giai đoạn tố tụng; các vấn đề cần đánh giá khi khởi kiện; chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; nghiên cứu hồ sơ vụ tranh chấp; lưu ý khi tranh tụng tại phiên toà …

Buổi chiều, các luật sư được được giới  thiệu những điểm mới của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019  so với Quy tắc năm 2011; Các luật sư và  giảng viên trao đổi ,phân tích các tình huống có liên quan đến các  Bộ Quy tắc  đạo đức và  ứng xử nghề nghiệp mà luật sư cần tuân thủ trong quan hệ với khách hàng, với đồng nghiệp, người tiến hành tố tụng, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác….Kết thúc hội nghị bồi dưỡng chuyên sâu này các luật sư tham dự  được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư theo Thông tư số: 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019.