Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

HỘI THẢO GÓP Ý TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRỰC TẠI TÒA ÁN

Ngày 28/12/2020, tại Tp.Nha Trang, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo” Góp ý tài liệu hướng dẫn  người thực hiện Trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án”.Ông  Cù Thu Anh –  Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì hội thảo.

  • Theo Điều 8 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, có nội dung “ Khuyến khích Cơ quan điều tra, Tòa án các cấp tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại các cơ quan này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời. “
  • Tại điểm 4,Công văn số 244/TANDTC-PC ngày 5/11/2019 của  TAND tối cao v/v đôn đốc thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, có  chỉ đạo TAND các cấp :” Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, chi nhánh của Trung tâm tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án mình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời. “
  • Nghị quyết số 67/187 ngày 20/12/2012 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về các nguyên tắc và hướng dẫn tiếp cận TGPL trong hệ thống tư pháp hình sự của Liên hiệp quốc đã ghi nhận các quốc gia đảm bảo dịch vụ TGPL cần được cung cấp tại các đồn cảnh sát, cơ sở giam giữ, Tòa án và nhà tù ( hướng dẫn 2). Thực tiễn nhiều nước ( Trung Quốc, Canada, Úc ..)  đã áp dụng chế định luật sư trực tại các cơ quan tiến hành tố tụng.
  • Hiện nay, mặc dù chưa có quy định cho người thực hiện  TGPL trực tại trụ sở Tòa án nhưng một số địa phương như: thành phố Hồ Chí Minh , Bến Tre , uảng Bình, Bạc Liêu, Đồng Nai, Tây Ninh.. đã triển khai việc cử người thực hiện TGPL trực tại Tòa án để tiếp nhận và tư vấn cho người thuộc diện TGPL về quyền được TGPL,  các vấn  đề liên quan đến vụ việc ..

      * Để  không bỏ  sót đối  tượng được trợ giúp pháp lý , việc xây dựng tài  liệu  để kịp thời hướng dẫn việc trực tại Tòa  án  cụ thể, chi tiết để người thực hiện TGPL sử dụng trong quá trình trực tại Tòa án, dự liệu hướng dẫn các tình huống phát sinh trong quá trình trực tại Tòa án; các nội dung tài liệu phải  phù hợp với quy định pháp luật tố tụng, pháp luật TGPL và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của người thực hiện TGPL, người tiến hành tố tụng…

Một số hình ảnh  buổi hội thảo này.