Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Hộp thư truyền hình: Luật sư Việt Nam với tiến trình cải cách tư pháp

Bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật luôn là yêu cầu và thách thức đặt ra với giới luật sư. Nhiệm vụ đó vừa phải đáp ứng cải cách tư pháp vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội, xứng đáng với lòng tin của nhân dân. Đứng trước thác thức trong gian đoạn mới hiện nay việc nâng cao năng lực của giới luật sư Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập quốc tế được liên đoàn luật sư Việt Nam đặt ra và giải quyết như thế nào?

Đó là chủ đề và đề cập trong buổi trò chuyện Hộp Thư Truyền Hình với các vị khách mời là Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ…

Link xem video: https://vtv.vn/video/hop-thu-truyen-hinh-luat-su-viet-nam-voi-tien-trinh-cai-cach-tu-phap-461813.htm