Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Kiến nghị của Đoàn Luật sư  tại Hội nghị  chuyên đề  “Thực trạng và giải  pháp nâng  cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Kiến nghị của Đoàn Luật sư tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải  pháp nâng  cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Thực hiện Kế hoạch số 14 -KH/BCĐ ngày 12/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh  Khánh Hòa  v/v phân công Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa báo cáo tham luận về“ Khó khăn, vướng mắc của Luật sư  trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi  kiện trong vụ án hành chính”, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã có văn bản đề nghị các Tổ chức hành nghề  luật sư và luật sư thành viên báo cáo ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người khởi kiện, đồng thời phân công  luật sư  Nguyễn Hồng Hà – Phó chủ nhiệm thực hiện việc  tổng hợp, báo cáo tham luận và tham dự  Hội  nghị chuyên đề “ Thực trạng và giải pháp nâng  cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.Sau đây là nội dung kiến nghị của Đoàn luật sư  tại Hội nghị chuyên đề  này:

          (1)Kiến  nghị Ban cải cách tư pháp tỉnh  quan tâm  tham mưu, chỉ  đạo  để có  các giải pháp khắc phục những vi phạm pháp luật tố tụng hành chính, kiểm tra giám sát việc chấp hành văn bản chỉ đạo của  Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này để đảm bảo cho người khởi kiện thực hiện quyền được đối thoại trực tiếp các yêu cầu chính đáng đối với cơ quan Nhà nước, góp phần cho TAND các cấp giải quyết vụ  án hành chính đúng thời hạn luật định, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng  trong xét xử  án hành chính.         

        (2) Kiến nghị Tỉnh  ủy chỉ đạo UBND  các cấp  tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng  hành chính  theo quy định của luật tố tụng hành chính, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng trong các vụ án hành chính theo quy định của pháp luật, nhất  là  trong việc trực tiếp tham gia hoặc cử người đại diện ủy quyền tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên đối thoại, công khai chứng cứ; Tòa án  cần tổng hợp danh sách báo cáo  Thường trực Tỉnh ủy các  trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân không cung cấp, chậm cung cấp tài liệu, hồ sơ, chứng cứ, không tham gia quá trình tố tụng trong các vụ án hành chính hoặc cử người đại diện ủy quyền tham gia các phiên tòa  không đúng quy định, làm cho việc giải quyết án kéo dài tồn đọng để chỉ đạo khắc phục, xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

          (3) Thông qua công tác giải quyết án hành chính và công tác kiểm sát xét xử án hành chính trên địa bàn, đề nghị  TAND  và  VKSND tỉnh cần tổng hợp những vi phạm về  việc chấp hành luật tố tụng hành chính  tổng hợp những sai sót của các cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong việc ban  hành các QĐHC dẫn đến việc phải thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi trong quá trình giải quyết vụ án hoặc bị Tòa  án tuyên hủy; ban hành Văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan hành chính nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục vi phạm và công khai văn bản kiến nghị và kết quả xử lý .

        (4) Lãnh  đạo UBND tỉnh cần có quyết định phân công cụ thể, quy định trách nhiệm của  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, trách nhiệm của tập thể UBND trong việc chấp hành Luật TTHC  nói chung  và trách nhiệm trong công tác ban hành các Quyết định hành chính  thực hiện hành vi hành chính  trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng; Công khai các  quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch và UBND tỉnh ban hành để các cơ quan tiến hành tố tụng và  những người tham gia tố tụng,cán bộ nhân dân biết thực hiện quyền giám sát, kiểm soát quyền ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND , chủ tịch UBND các cấp. 

(  Trích báo cáo tham luận“ Khó khăn, vướng mắc của Luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trong vụ án hành chính” của Đoàn Luật sư  tại Hội nghị chuyên đề“  Thực trạng và giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức  vào sáng 24/8/2023  tại Hội trường Tỉnh ủy )